De Rondevener Onderneemt

De Rondevener Onderneemt staat voor het verbinden, ondersteunen van de ondernemende mensen in de regio.

Dit met het doel om elkaar te kunnen ontmoeten, elkaar weten te vinden en onderlinge samenwerking te vergroten door middel van het uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaring.

Ontstaan van De Rondevener Onderneemt

Het platform de Rondevener onderneemt is in de 2e helft van 2013 ontstaan voor en door ondernemende mensen en wordt ondersteund door alle ondernemers (belangen) verenigingen in de Ronde Venen.

De initiatiefnemende ondernemers (zie onder), die lid zijn van de VIB, hebben in diverse brainstorm sessie gesproken over het stimuleren van verbindingen maken en samenwerken tussen ondernemende mensen in de Ronde Venen. De ideeën over de invulling van het platform zijn gepresenteerd aan het bestuur van de VIB. Dat staat hier heel positief tegenover.

De ideeën en het realiseren van een platform voor alle ondernemende mensen is vervolgens gepresenteerd aan de ondernemers van de VIB. Ook bij andere bedrijven- en belangen verenigingen is het initiatief toegelicht, door allen is het positief ontvangen.

Als uitgangspunt en basis voor het platform is de volgende missie opgesteld:

De Rondevener Onderneemt staat voor het verbinden, ondersteunen van de ondernemende mensen in de regio. Dit met het doel om elkaar te kunnen ontmoeten, elkaar weten te vinden en onderlinge samenwerking te vergroten door middel van het uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaring. De meerwaarde wordt gezocht in de dynamiek die ontstaat wanneer verschillende mensen elkaar inspireren wanneer ze samenkomen. Het ondersteunt de deelnemer in uitvoering en groei van het ondernemer-schap, het geïnspireerd raken voor verbeteringen van de bedrijfsvoering en bij de economische ontwikkeling in de Ronde Venen. Binnen dit initiatief is het voor ondernemers vanuit heel verschillende achtergronden mogelijk met behoud van eigen en groepsidentiteit wisselende combinaties te maken in aanpak en samenwerking.

Uit de brainstorm sessies zijn zoals gezegd vele initiatieven en activiteiten geïnventariseerd, voor 2014 zijn de volgende twee gekozen om een duidelijk zichtbare en effectieve invulling te geven aan platform.

 • Bedrijvencontactdagen (september 2014)
 • Online Community

De andere ideeën en activiteiten gaan in de nabije toekomst mogelijk opgepakt worden, bijvoorbeeld met uw actieve bijdrage?

Het initiatief “De Rondevener Onderneemt” is opgepakt en uitgewerkt door de volgende ondernemende mensen:

 • Rob d’Hersigny
 • André Gruppen
 • Hans Bobeldijk
 • Ad Bax
 • Ron Massink
 • Yourick Fokker

Voor de concrete invulling van de twee vermelde activiteiten zijn twee werkgroepen geformeerd, daar werken de volgende ondernemende mensen aan mee:

Bedrijvencontactdagen

 • Rob d’Hersigny – VIB (d’Hersigny Textiles)
 • André Gruppen (Bizzinzichtelijk)
 • Jeroen Homan (Homan Beveiliging)
 • Bert Wever ZZP DRV (Cocon Coaching en consultancy)
 • Bob Mulder ZZP DRV (de Contractmanager)
 • Ron Massink (Lindyn)
 • Ad Bax (Micro Minder)
 • Hans Bobeldijk (Netsquare)
 • Daniel Storm (Switch reclamebureau)

Online Community

 • Daniel Storm (Switch reclamebureau)
 • Hans Bobeldijk (Netsquare) 
 • Michael Reuling (A-side)
 • Yourick Fokker (Studio Raak)
 • Liana van Zwieten (Eigenwijz advies)

De website is gesponsord door:

 • Netsquare
 • Switch